Απόρρητο Πολιτική

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 2023-09-11

Ενημερώθηκε στις: 2023-09-11

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τις πολιτικές της UNITEMARKETS LTD σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε όταν έχετε πρόσβαση στο https://www.unite-markets.com (η "Υπηρεσία"). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τα δικαιώματά σας στο απόρρητο και τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεστε από τους νόμους περί απορρήτου.

Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία μας, συναινείτε στη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Παρακαλείστε να μην έχετε πρόσβαση ή να μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας εάν δεν συναινείτε στη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δημιουργήθηκε με τη βοήθεια των Γεννήτρια πολιτικής απορρήτου CookieScript.

Η UNITEMARKETS LTD είναι εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να συμβεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η UNITEMARKETS LTD θα αναρτήσει την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου στον ιστότοπο https://www.unite-markets.com.

Συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, θα σας ζητηθεί να μας δώσετε προσωπικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία ή την ταυτοποίησή σας. https://www.unite-markets.com συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Δεδομένα χρήσης
 • Όνομα
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Διεύθυνση εργασίας
 • Διεύθυνση κατοικίας

Τα Δεδομένα Χρήσης περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) των υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο
 • Αιτήματα ιστοσελίδας
 • Ιστοσελίδες παραπομπής
 • Πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στον ιστότοπο
 • Ώρα και ημερομηνία πρόσβασης

Πώς συλλέγουμε πληροφορίες

Το https://www.unite-markets.com συλλέγει και λαμβάνει πληροφορίες από εσάς με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Όταν συμπληρώνετε μια φόρμα εγγραφής ή υποβάλλετε με άλλο τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία.
 • Όταν αλληλεπιδράτε με την Υπηρεσία μας.
 • Από εξωτερικές, δημόσιες πηγές.

Οι πληροφορίες σας θα αποθηκευτούν έως και 900 ημέρες μετά την παύση των αναγκών για την παροχή των υπηρεσιών σας. Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα για την υποβολή εκθέσεων ή την τήρηση αρχείων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά μπορούν να αποθηκεύονται επ' αόριστον.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Το https://www.unite-markets.com μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Παροχή και διατήρηση της Υπηρεσίας μας, καθώς και την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.
 • Για άλλους σκοπούς. Η UNITEMARKETS LTD θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για την ανάλυση δεδομένων για τον εντοπισμό τάσεων χρήσης ή τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των εκστρατειών μάρκετινγκ, όταν αυτό είναι λογικό. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσπάθειες μάρκετινγκ.
 • Πρωτοβουλίες μάρκετινγκ και προώθησης. Η UNITEMARKETS LTD θα χρησιμοποιήσει μη ειδικές πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς προκειμένου να βελτιώσει τις προσπάθειες μάρκετινγκ που καταβάλλουμε.
 • Συλλογή μαρτυριών και σχολίων πελατών. Εάν μοιραστείτε μια μαρτυρία ή κριτική σχετικά με την εμπειρία σας από τη χρήση της Υπηρεσίας μας, θα κοινοποιηθεί ή θα χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο στον ιστότοπο.
 • Διαχείριση παραγγελιών πελατών. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, τα προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πληροφορίες λογαριασμού χρήστη θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση των παραγγελιών που τοποθετούνται μέσω της Υπηρεσίας μας.
 • Επίλυση διαφορών και προστασία χώρων. Οι πληροφορίες σας θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση νομικής διαφοράς για την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την Υπηρεσία μας.
 • Σχόλια από χρήστη σε χρήστη. Οι πληροφορίες σας, όπως το όνομα της οθόνης σας, η προσωπική σας εικόνα ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα είναι δημόσια ορατές όταν δημοσιεύετε σχόλια από χρήστη σε χρήστη.
 • Για να σας ενημερώσουμε με νέα, γενικές πληροφορίες, ειδικές προσφορές, νέες υπηρεσίες και εκδηλώσεις.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Η UNITEMARKETS LTD θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, SMS ή άλλης μορφής ηλεκτρονικής επικοινωνίας σχετικά με τις λειτουργίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις ενημερώσεις ασφαλείας, όταν αυτό είναι απαραίτητο ή εύλογο.
 • Για την εκτέλεση μιας σύμβασης. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη, ανάληψη και συμμόρφωση μιας σύμβασης αγοράς για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αγοράσει μέσω της Υπηρεσίας μας.
 • Διαχείριση του λογαριασμού σας. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν να επιτρέψουν την πρόσβαση σε πολλαπλές λειτουργίες της Υπηρεσίας μας που είναι διαθέσιμες στους εγγεγραμμένους χρήστες.
 • Στοχευμένη διαφήμιση. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των διαφημιστικών προσπαθειών που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντά σας.

Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας

Η UNITEMARKETS LTD θα μοιραστεί τις πληροφορίες σας, κατά περίπτωση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Με τη συγκατάθεσή σας. Η UNITEMARKETS LTD θα μοιραστεί τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε σκοπό με τη ρητή συγκατάθεσή σας.
 • Για μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Οι πληροφορίες σας θα κοινοποιηθούν σε περίπτωση σύνδεσης, διαπραγμάτευσης, συγχώνευσης, πώλησης επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοδότησης ή εξαγοράς του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας με άλλη εταιρεία.
 • Κοινή χρήση με θυγατρικές εταιρείες. Η UNITEMARKETS LTD θα μοιραστεί τις πληροφορίες σας με τις θυγατρικές μας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη μητρική μας εταιρεία ή τις θυγατρικές μας, τους συνεργάτες ή τις εταιρείες που ελέγχουμε.
 • Κοινή χρήση με άλλους χρήστες. Οι πληροφορίες που παρέχετε ενδέχεται να προβληθούν από άλλους χρήστες της Υπηρεσίας μας. Με την αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες ή την εγγραφή σας μέσω μιας υπηρεσίας τρίτου μέρους, όπως μια υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι επαφές σας στην υπηρεσία τρίτου μέρους ενδέχεται να δουν τις πληροφορίες σας και μια περιγραφή της δραστηριότητάς σας.

Κοινή χρήση από τρίτους

Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να αποκαλυφθούν για πρόσθετους λόγους, όπως:

 • Συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή δικαστικές αποφάσεις.
 • Απάντηση σε ισχυρισμούς ότι η χρήση της Υπηρεσίας μας από εσάς παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.
 • Εφαρμογή των συμφωνιών που συνάπτετε μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Οι ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να βοηθούν τους χρήστες να πλοηγούνται αποτελεσματικά και να εκτελούν ορισμένες λειτουργίες. Τα cookies που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου επιτρέπεται να τοποθετηθούν χωρίς την άδειά σας. Όλα τα υπόλοιπα cookies πρέπει να εγκριθούν προτού οριστούν στο πρόγραμμα περιήγησης.

 • Αυστηρά απαραίτητα cookies. Τα απολύτως απαραίτητα cookies επιτρέπουν βασικές λειτουργίες του ιστότοπου, όπως η σύνδεση χρήστη και η διαχείριση λογαριασμού. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά χωρίς τα απολύτως απαραίτητα cookies.
 • Cookies λειτουργικότητας. Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για να θυμούνται τις πληροφορίες του επισκέπτη στον ιστότοπο, π.χ. γλώσσα, ζώνη ώρας, ενισχυμένο περιεχόμενο.
 • Μη ταξινομημένα cookies. Τα μη ταξινομημένα cookies είναι cookies που δεν ανήκουν σε καμία άλλη κατηγορία ή βρίσκονται σε διαδικασία κατηγοριοποίησης.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς.Το https://www.unite-markets.com χρησιμοποιεί μια σειρά μέτρων ασφαλείας για να αποτρέψει την κατάχρηση, απώλεια ή αλλοίωση των πληροφοριών που μας έχετε δώσει. Ωστόσο, επειδή δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μας παρέχετε, πρέπει να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία μας με δική σας ευθύνη.

Η UNITEMARKETS LTD δεν είναι υπεύθυνη για την απόδοση των δικτυακών τόπων που διαχειρίζονται τρίτοι ή για τις αλληλεπιδράσεις σας με αυτούς. Όταν φεύγετε από αυτόν τον ιστότοπο, σας συνιστούμε να ελέγχετε τις πρακτικές απορρήτου άλλων ιστότοπων με τους οποίους αλληλεπιδράτε και να προσδιορίζετε την επάρκεια αυτών των πρακτικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:

Όνομα: UNITEMARKETS LTD

Διεύθυνση: Χρυσάνθου Κακογιάννη 33, 8510 Κούγκλια - Πάφος

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: office@unite-markets.com

Δικτυακός τόπος: https://www.unite-markets.com

Τηλέφωνο: +357 96634822