Εκτύπωση Unite Markets LTD

Δεδομένα και γεγονότα - Σημαντικές πληροφορίες για την εταιρεία μας.

UNITEMARKETS LTD

Οδός Χρυσάνθου Κακογιάννη 33

8510 Κούκλια

Πάφος | Κύπρος | Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταχυδρομείο: office@unite-markets.com

Web: https://www.unite-markets.de

Web: https://www.unite-markets.com

Τηλέφωνο: +357 966 34 822

Διευθύνοντες Σύμβουλοι:

Herr Thomas Stallinger

Frau Nina Stallinger

HeNr.: ΗΕ 432835
Vat: CY 10432835L

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την επιγραμμική επίλυση διαφορών (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας παραπάνω.

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

 

Πηγές εικόνας::

Ⓒ Shutterstock.com
Ⓒ Istockphoto.com
Ⓒ Thomas Stallinger
Ⓒ Nina Stallinger
Ⓒ Matthias Schmidt
Ⓒ Ella Stallinger